Repartizarea lucrărilor de licenţă pentru 2018

Pentru sesiunea de licenţă din iunie 2018 pentru cele două materii de drept constituţional, temele propuse sunt cele enumerate mai jos. Persoanele interesate de redactarea unei lucrări de licenţă sunt invitate ca, până la 1 iulie 2017, să trimită un mail la radu.chirita@chirita-law.com în care să indice temele dorite în ordinea de preferinţă, dacă sunt mai multe.

La data de 5 iulie, după adunarea tuturor opţiunilor exprimate, voi aloca temele ţinând cont de ordinea de preferinţă indicată de studenţi, pe baza unor criterii de natura curiculară şi extra-curiculară, urmând ca repartizarea lucrărilor să fie publicată pe acest site.

Temele sunt:

Drept constituțional. Instituții și proceduri

 1. Aplicarea în timp a deciziilor Curții Constituționale
 2. Curtea Constituțională – ,,legiuitor negativ”?
 3. Mecanisme de colaborare între puterea legiuitoare și puterea executivă în sistemul constituțional român
 4. Raportul dintre tratatele internaționale în materia drepturilor omului și Constituția României
 5. Instituția Avocatului Poporului. Propunere de lege ferenda
 6. Legitimitatea dreptului la revoluție în sistemele democratice
 7. Propunere de revizuire a Constituției
 8. Interpretarea Constituției
 9. Analiză critică a deciziei Curții Constituționale nr. 64/2017
 10. Verificarea constituționalității inițiativelor de revizuire a Constituției

 

Drept constituțional. Libertăți publice 

 1. Violența domestică în jurisprudența CEDO
 2. Articolul 15 din Convenția Europeană. Derogarea în caz de stare de urgență
 3. Caracterul absolut al interzicerii relelor tratamente în contextul terorismului
 4. Problema Holocaustului reflectată în jurisprudența CEDO
 5. Detențiunea pe viață în jurisprudența CEDO
 6. Libertatea de schimbare a religiei în jurisprudența CEDO
 7. Dreptul la căsătorie
 8. Infracțiunile provocate în lumina art. 6 din Convenție
 9. Efectele indirecte ale Convenției Europene asupra sistemului juridic român
 10. Metode de interpretare ale Convenției Europene

Leave a Reply